Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2019

Niezwykla-1
Są dwa rodzaje kobiet na tym świecie, takie które na hasło 'wychodzimy za 30minut' reagują paniką i zdziwieniem i takie, które odpowiedzą 'pff, spokojnie'.
— życiowe, okolicznościowe.
Niezwykla-1
Niezwykla-1
Niezwykla-1

Nigdy nie ignoruj osoby która kocha i martwi się o Ciebie,

bo pewnego dnia możesz zrozumieć, że straciłeś księżyc podczas łapania gwiazd..

— ~justand
Reposted fromMooonroe Mooonroe viasemplicemente semplicemente
Niezwykla-1
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
Niezwykla-1
2638 d629
Reposted fromAng3ll Ang3ll viasemplicemente semplicemente
Niezwykla-1
1018 0054
Reposted fromrisky risky viasemplicemente semplicemente
Niezwykla-1
Niezwykla-1
Niezwykla-1

Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

— /P. Adamczyk/
Niezwykla-1
(…) Najlepszą zemstą jest świetny wygląd, prawda?
— Hurt "Nieczysta"
Niezwykla-1
8732 b8bd
Reposted fromCashnique Cashnique viasemplicemente semplicemente
Niezwykla-1
Jakie to piękne, gdy dziewczyna zapomina, że jest dobrze wychowana.
— Karl Kraus
Reposted fromhasz hasz viasemplicemente semplicemente
Niezwykla-1
0764 e527
Reposted frommathema mathema viasemplicemente semplicemente
6843 90dd 500

nakedly:

THIS IS LIKE THE CUTEST THING EVER OMFG

Niezwykla-1
Jesteś dobra. Jesteś mądra. Jesteś ważna.
— Kathryn Stockett "Służące"
Niezwykla-1
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viasemplicemente semplicemente
Niezwykla-1
Nawet gdybym całował cię co dzień, przez resztę swojego życia, to w dalszym ciągu będzie to za mało.
— Cassandra Clare – Miasto Zagubionych Dusz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viasemplicemente semplicemente
Niezwykla-1
Miłość nie zna żadnych granic. Może przyjść do Ciebie w najmniej spodziewanym momencie. Może się skończyć, a potem wybuchnąć z podwójną siłą. Jeśli ktoś jest Ci przeznaczony, to prędzej czy później pojawi się na Twojej drodze. A nawet jeśli Wasz związek nie od razu się uda, nie oznacza to wcale, że nie jesteście dla siebie stworzeni. Prawdziwa miłość zawsze wraca, bez względu na to, co się dzieje. Może po prostu trzeba odczekać trochę czasu, dojrzeć do niej.
— Amanda Seyfried
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl